امیر وفایی

مدیرسرمایه گذاری

امیر وفایی دانشجوی دکتری مدیریت، به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان فعالیت می کند. وی همزمان عهده دار مسئولیت مدیریت معاملات سبد سهام شرکت و مدیریت واحد تحلیلهای بورسی شرکت است. امیر وفایی بیش از ۶ سال است که با آتی نگر همکاری می کند.

سوابق تحصیلی: 
  • دانشجوی دکتری مدیریت خط مشی گذاری عمومی در دانشگاه علوم تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی فیزیک ازدانشگاه اراک
سوابق کاری: 
  • مشاور سرمایه گذاری شرکت معین سرافراز آرمان