زهرا سادات آقازاده

معاون مالی و اداری

زهرا سادات آقازاده دانش آموخته رشته حسابداری است و از سال ۱۳۹۱ سکان‌دار معاونت مالی و اداری شرکت می باشد. وی پیش از این مدیریت مالی شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان و ریاست حسابداری مالی شرکت پارس دارو را عهده دار بوده است. تسلط به مباحث مالی متاثر از تجارب بیش از ۲۵ ساله زهراسادات آقازاده در حوزه حسابداری و حسابرسی، در روند رو به جلوی شرکت طی ۵ سال گذشته مشهود بوده و در ادامه مسیر توسعه نیز اثربخش خواهد بود.

 

سوابق تحصیلی: 
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی
سوابق کاری: 
  • رئیس حسابداری مالی و مدیریت شرکت پارس دارو
  • مدیر مالی شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
  • کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
  • حسابرس ارشد موسسه حسابرسی کاشفان