علیرضا کنعانی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

علیرضا کنعانی فارغ التحصیل مدیریت ریسک مالی و مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد بوده و سطح یک CFA را گذرانده است. وی در سمت مدیرعامل، هدایت تیم کارشناسی شرکت را عهده دار است. برخورداری از تجارب مدیریتی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری، در کنار فعالیتهای پژوهشی مختلف، درک عمیقی نسبت به متغیرها و ساختارهای اقتصاد و بازار سرمایه برای علیرضا کنعانی ایجاد نموده که در مسئولیت فعلی او بسیار اثر بخش است. وی ۶ سال است که با شرکت سرمایه‎گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان همکاری دارد.

سوابق تحصیلی: 
  • کارشناسی ارشد مدیریت ریسک مالی MFRM  از دانشگاه سایمون فریزرکانادا
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
  • کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه تبریز
سوابق کاری: 
  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری - شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر تهران
  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری - شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران
  • عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و پاکستان
  • کارشناس اقتصادی - بانک پارسیان