نویسنده: 

نجیبه خوشرو – حسین محمدی

توع گزارش: 
تصویری

اینفوگرافیک

تحولات مسکن شهر تهران

 افزایش دو برابری قیمت هر متر واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل

 

ضمیمهاندازه
PDF icon real estate report-9801.pdf۲۵۰.۹۷ KB

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎