نویسنده: 

محیا اله قلی

دسته‌بندی: 
توع گزارش: 
تصویری
کلمات کلیدی: 

در گزارش پیش رو ابتدا مروری بر وضعیت کلی شرکت های لبنیاتی در بورس خواهیم داشت و سپس به تحلیل سودآوری این صنعت در سال ۹۶ در مقایسه با عملکرد ۶ ماهه نخست سال می پردازیم.

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎