نویسنده: 

امیر سیرانی

توع گزارش: 
تصویری

شرکت کشت و دام قیام اصفهان بعنوان یکی از تولید کنندگان شیر خام در کشور است. با توجه به مباحث اخیر پیرامون افزایش نرخ شیر و دام زنده ، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم. 

در گزارش پیش رو پس از مرور مختصری بر فعالیت شرکت در سال ۹۶، به تحلیل و پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال ۹۷ و ۹۸ می پردازیم.

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎