نویسنده: 

نجیبه خوشرو – حسین محمدی

توع گزارش: 
تصویری
کلمات کلیدی: 

اینفوگرافیک

مقاومت حباب سکه علیرغم کاهش نرخ دلار

 

ضمیمهاندازه
PDF icon gold report 980227.pdf۳۹۳.۸۹ KB

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎