نویسنده: 

نجیبه خوشرو – حسین محمدی

توع گزارش: 
تصویری
کلمات کلیدی: 

اینفوگرافیک

کاهش هیجان در قیمت طلای جهانی بعد از فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و تجاری

 

ضمیمهاندازه
PDF icon gold report 980324.pdf۵۴۶.۸۷ KB

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎