آرش آقاقلیزاده

مدیر گروه طرح و توسعه

آرش آقاقلیزاده دانش آموخته MBA است و سطح یک CFA را گذرانده است. وی در سمت مدیر گروه طرح و توسعه فعالیت می کند. سوابق حرفه ای قابل اتکا در کارشناسی و تحلیل صنایع و شرکتها و پشتوانه تحصیلی قوی، آرش آقاقلیزاده را به یکی از نیروهای تاثیرگذار در مسیر ترقی شرکت بدل نموده است.

سوابق تحصیلی: 
  • کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی هوا و فضا از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق کاری: 
  • مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران   
  • مدیر پروژه بخش مطالعات مالی گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف
  • مشاور مالی شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
  • تحلیلگر مالی و حسابداري شرکت خلیج پژم