گزارش‌ها را بر اساس دسته‌بندی فیلتر کنید.
جستجو بر اساس عناوین
گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

کاهش هیجان در قیمت طلای جهانی بعد از فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و تجاری

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

افزایش قیمت جهانی طلا ترمز کاهش قیمت سکه

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

کاهش قیمت سکه همزمان با چرخش دیپلماسی غرب

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

قیمت سکه تحت تاثیر رخدادهای بین المللی

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

مقاومت حباب سکه علیرغم کاهش نرخ دلار

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

کاهش حباب سکه در هفته گذشته

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

نزدیک شدن قیمت سکه به سقف تاریخی خود در مهر ماه سال ۱۳۹۷ در پی رشد قیمت دلار

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

بازارهای طلا و ارز تحت تاثیر عدم تمدید معافیت های نفتی ایران

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

قیمت ها در بازارهای طلا و ارز در سراشیبی نزول

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

افزایش قیمت ها در بازارهای طلا و ارز به دنبال تشدید تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

ثبات نسبی در بازارهای طلا و ارز

 

گزارش‌های اقتصادی

اینفوگرافیک

بازارهای طلا و ارز بین المللی تحت تاثیر افق مه آلود رشد اقتصاد جهانی