فیلتر گزارش‌ها بر اساس دسته‌بندی
جستجو بر اساس کلمات کلیدی
فیلتر بر اساس فرمت فایل گزارش
گزارش‌های صنایع

پیرو اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، در این گزارش اثرات مستقیم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بر سودآوري شركت هاي سيماني به عنوان یکی از صنایع انرژی  بررسی شده است.

گزارش‌های صنایع

خلاصه ای از صنعت فولاد منتهی به آذر ماه ۱۳۹۴ در گزارش پیش رو ارائه می شود.

گزارش‌های صنایع

خلاصه ای از صنعت فولاد منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۴ در گزارش پیش رو ارائه می شود.

گزارش‌های صنایع

خلاصه ای از صنعت فولاد منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۴ در گزارش پیش رو ارائه می شود.

گزارش‌های صنایع

در این گزارش وضعیت کلی صنعت پتروشیمی کشور، از نظر تولید، ظرفیت بهره برداری، میزان و ارزش فروش صادراتی، روند قیمتهای جهانی محصولات و کلیات حاکم بر این صنعت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش‌های صنایع

در این گزارش وضعیت کلی صنعت پتروشیمی کشور، از نظر تولید، ظرفیت بهره برداری، میزان و ارزش فروش صادراتی، روند قیمتهای جهانی محصولات و کلیات حاکم بر این صنعت در دوره منتهی به مرداد ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش‌های صنایع

در این گزارش وضعیت کلی صنعت پتروشیمی کشور، از نظر تولید، ظرفیت بهره برداری، میزان و ارزش فروش صادراتی، روند قیمتهای جهانی محصولات و کلیات حاکم بر این صنعت در دوره منتهی به بهمن ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش‌های صنایع

صنعت گاز ایران یکی از منابع صادراتی پردرآمد می­باشد، گاز یکی از حامل های انرژی در جهان می­باشد که در حال جانشینی نفت در انرژی مصرفی جهان می­باشد که رفته رفته به میزان اهمیت آن افزوده می­شود.

گزارش‌های صنایع

شرکت های پتروشیمی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری مرتبط با آن ها سهم بالایی در بازار سرمایه ایران دارند. لذا سودآوری آن ها بر کلیت بازار مؤثر می باشد.

گزارش‌های صنایع

در گزارش پیش رو مروری بر وضعیت صنعت فولاد صورت گرفته و تحلیلی بر عملکرد این صنعت ارائه شده است.

گزارش‌های صنایع

در گزارش پیش رو مروری بر وضعیت تولید، صادرات و روند قیمتی محصولات پتروشیمی کشور در نیمه نخست ۹۴، صورت گرفته و تحلیلی بر عملکرد این صنعت ارائه شده است.

گزارش‌های صنایع

بسیاری از شرکت های پتروشیمی حاضر در بازار سرمایه ایران، از نظر خوراک وابسته به خوراک گازی می باشند. علاوه بر این هر شرکت پتروشیمی با توجه به نوع محصول و تکنولوژی و فرایند مورد استفاده سهمی از گاز خوراک و سوخت خواهد داشت.

با آتی نگر همراه باشید